NicolausOlahus.ro
Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie
QUOD DISCIS, TE DISCIT

PREZENTAREA INSTITUȚIEI DE INVATAMANT

            Liceul nostru este situat aproape de centrul vechi al municipiului nostru și datorită poziției geografice este situat relativ central față de satele din jur, elevii putând să acceadă destul de ușor cu mijloace de transport în comun la liceu. Acesta are o istorie interesanta legată de dezvoltarea economică și socială a Orăștiei.

            Viața actualului Liceu Tehnologic "Nicolaus Olahus" începe la sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX, când în actuala clădire a fost înființată școala de fete. Iar mai târziu Liceul Romanesc "Despina Doamna".

            De-a lungul timpului, Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" a suferit o serie de transformări, reflectând evoluția societății românesti și a comunității orăștiene la momentele istorice respective. Astfel, după 1850 funcționează pentru câțiva ani școala de fete, care se constituie în 1887 în școala superioara de stat pentru fete, apoi între 1894-1895 școala civila de stat pentru fete în actuala clădire veche a școlii.

            Aceasta trece în 1919 în proprietatea statului român și funcționează pâna în 1926 ca școala medie, iar din 1926-1928 ca școală superioara de gradul I. școală a avut 11 profesori, 1 local adecvat și un plan de învatamant bun. Activitatea efectivă de instruire se desfășoară în 3 clase, iar din 1931 in 4 clase gimnaziale cu un efectiv de 150 de elevi.

            Intre 1947-1948 în actuala și-a desfășurat activitatea Liceul de fete. în perioada 1948-1955 a avut loc o reorganizare, luînd ființa școală Medie Tehnica-Agricola, care pregătea cadre medii tehnice. în 1955 aceasta școala este transferata la Alba-Iulia, ân locul ei fiind organizată școală Profesională de Mecanici Agricoli, tutelată de către S.M.T. Orăștie. Pe perioada 1958-1966 este înfiintat Liceul Economic, ca răspuns la necesitățile economice ale judetului Hunedoara. Aici s-au pregătit cadre medii pe durata de 4 ani în domeniile contabilitate, planificare, merceologie.

            Ca urmare a dezvoltării industriale a zonei , în anul 1974 se pun bazele Liceului de Chimie Industrială, care funcționează în paralel cu profilul economic aflat în desființare. După 1989 liceul se transformă în Grup școlar de Chimie Industriala având învatamant liceal, curs de zi și seral, precum și invatamant post-liceal de maistrii si scoala profesionala. Din anul 2001 scoala devine Grup scolar "Nicolaus Olahus" Orăștie, iar din 1 septembrie 2012 liceul își schimbă din nou denumirea devenind Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus".

            Aceste transformări nu sunt datorate nestatorniciei sau nepriceperii, ci faptului că școala s-a străduit ca în ani să răspundă comenzii sociale a zonei Orăștie în pregătirea forței de muncă.