Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie

Dragă tinere, tu ce aspirații ai?
Dacă te-ai gândit, trebuie să mai știi ceva:
Există o diferență enormă între încercarea de a fi fericit și fericirea de a încerca să reușești.
Cheia unei cariere de succes este ÎNCREDEREA ÎN SINE și PERSEVERENȚA, adică:
Cunoașterea de sine
Imaginea de sine
Deprinderile de lucru

Acestea asigură tinerilor însușirea de lucruri noi și formarea deprinderilor de comunicare, de programare și utilizare a calculatorului, de lucru în echipă, de organizare a timpului, deci de a păși singuri spre mâine.

SUCCES!!!!!


”Noi trebuie să fim schimbarea care vrem să se întâmple.” (Gandhi)


Ofertă educațională an școlar 2022-2023

INVĂȚĂMÂNT LICEAL - Filiera Tehnologică

Mecanică - Tehnician mecatronist - 14 locuri
Resurse naturale și protecția mediului - Tehnician ecolog și protecția calității mediului - 14 locuri

INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL/PROFESIONAL DUAL

Chimie industrială învățământ profesional- Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor- 12 locuri
Electromecanică învățământ profesional- Electromecanic utilaje și instalații industriale - 12 locuri
Mecanică învățământ profesional DUAL - Sudor - 10 locuri
Mecanică învățământ profesional DUAL - Operator la mașini cu comandă numerică - 10 locuri
Mecanică învățământ profesional DUAL - Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic - 10 locuri
Linkuri: Prezentarea liceului 2021-2022 ; Clip video