Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie

Dragă tinere, tu ce aspirații ai?
Dacă te-ai gândit, trebuie să mai știi ceva:
Există o diferență enormă între încercarea de a fi fericit și fericirea de a încerca să reușești.
Cheia unei cariere de succes este ÎNCREDEREA ÎN SINE și PERSEVERENȚA, adică:
Cunoașterea de sine
Imaginea de sine
Deprinderile de lucru

Acestea asigură tinerilor însușirea de lucruri noi și formarea deprinderilor de comunicare, de programare și utilizare a calculatorului, de lucru în echipă, de organizare a timpului, deci de a păși singuri spre mâine.

SUCCES!!!!!


”Noi trebuie să fim schimbarea care vrem să se întâmple.” (Gandhi)


Ofertă educațională an școlar 2024-2025

INVĂȚĂMÂNT LICEAL

Chimie industrială - Tehnician chimist de laborator
Electric - Tehnician în instalații electrice

INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Mecanică - Mecanic auto
Comerț - Comerciant vânzător

INVĂȚĂMÂNT DUAL

Industrie textilă și pielărie - Confecționer articole din piele și înlocuitori
Mecanică - Strungar
Mecanică - Lăcătuș mecanic prestări servicii

INVĂȚĂMÂNT SERAL

clasa a IX-a Profil Tehnic
Mecanică - Tehnician mecatronist
clasa a XI-a Profil Servicii
Comerț - Tehnician în activități de comerț
clasa a XI-a Profil Servicii
Resurse naturale și protecția mediului- Tehnician ecolog și protecția calității mediului

INVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL

Informatică - Tehnician echipamente periferice și birotică
Linkuri: învățământ profesional DUAL - Sudor 2023-2024 ;
învățământ profesional DUAL- Electrician exploatare joasă tensiune 2023 - 2024
învățământ profesional- Operator industria de medicamente și produse cosmetice 2023 - 2024