Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie

Dragă tinere, tu ce aspirații ai?
Dacă te-ai gândit, trebuie să mai știi ceva:
Există o diferență enormă între încercarea de a fi fericit și fericirea de a încerca să reușești.
Cheia unei cariere de succes este ÎNCREDEREA ÎN SINE și PERSEVERENȚA, adică:
Cunoașterea de sine
Imaginea de sine
Deprinderile de lucru

Acestea asigură tinerilor însușirea de lucruri noi și formarea deprinderilor de comunicare, de programare și utilizare a calculatorului, de lucru în echipă, de organizare a timpului, deci de a păși singuri spre mâine.

SUCCES!!!!!


”Noi trebuie să fim schimbarea care vrem să se întâmple.” (Gandhi)


Ofertă educațională an școlar 2023-2024

INVĂȚĂMÂNT LICEAL - Filiera Tehnologică

Tehnic - Mecanică - Tehnician mecatronist - 0,5 clase
Resurse naturale și protecția mediului - Tehnician ecolog și protecția calității mediului - 0,5 clase
Tehnic - Mecanică - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații - clasa a IX-a seral - 1 clasă
Servicii - Turism și alimentație - Organizator banqueting - clasa a XI-a seral - 1 clasă

INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL/PROFESIONAL DUAL

Chimie industrială învățământ profesional- Operator industria de medicamente și produse cosmetice- 0,5 clase
Mecanică învățământ profesional - Operator la mașini cu comandă numerică - 0,5 clase
Mecanică învățământ profesional - Mecanic utilaje și instalații în industrie (mecanic auto) - 0,5 clase
Turism și alimentație (Industrie alimentară) învățământ profesional - Ospătar(chelner) vânzător în unități de alimentație publică (brutar - patiser - preparator produse făinoase) - 0,5 clase
Electric învățământ profesional DUAL- Electrician exploatare joasă tensiune - 0,5 clase
Mecanică învățământ profesional DUAL - Sudor - 0,5 clase
Linkuri: învățământ profesional DUAL - Sudor 2023-2024 ;
învățământ profesional DUAL- Electrician exploatare joasă tensiune 2023 - 2024
învățământ profesional- Operator industria de medicamente și produse cosmetice 2023 - 2024