Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie

Viziunea Şcolii
Învățământul tehnologic de calitate este oferit prin responsabilitate asumată și profesionalism pentru formarea competențelor şi abilităților necesare calificării pe o piață a muncii cu standarde ridicate de competitivitate şi diversitate, într-o societate a cunoașterii deschisă spațiului european și pentru a sprijini integrarea socio-profesională a absolvenților. În contextul respectului pentru principiile integrității se impune crearea premiselor unui sistem educațional echitabil pentru a permite accesul la educație de calitate tuturor persoanelor care beneficiază de acest drept, furnizând educație la standarde de calitate, indiferent de vârsta, mediul socio-economic de proveniență, nevoile speciale, religia, etnia sau alte particularități ale celor care învață.
Misiunea Şcolii
Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” din Orăștie are misiunea de a-și concentra eforturile instituționale, prin direcții de acțiune concrete, în scopul furnizării unui capital de cunoaştere tehnologică pentru a răspunde nevoii exprimate de piaţa actuală a muncii de a pregăti tineri şi adulţi specializaţi în profesii specifice domeniului tehnologic.

Anunțuri Importante


Oportunități pt operatorii economici de a solicita clase de învățământ preuniversitar dual sau/și profesional PENTRU ANUL școlar 2024-2025. Detalii aici.


Anexa 6. Anexa 7.

Importanța învățământului dual și profesional


Anunț concurs post contractual conform H.G. 1336/2022. Detalii aici.


Technician operator mașini utilaje cu comandă numerică


Maistru mecanic


Oferta educațională 2023 - 2024
Dragi elevi și părinți, pentru a relua cursurile de luni 9 ianuarie 2023 în condiții optime vă încurajăm la maximă responsabilitate în respectarea măsurilor de protecție împotriva gripei.
Măsuri de protecție împotriva gripei aici.


10 ianuarie 2023
Nicolaus Olahus
530 ani de la naștere

Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” din Orăștie dedică perioada 10-15 ianuarie 2023 celebrării rolului pe care umanistul, istoriograful şi omul politic - Nicolaus Olahus l-a avut în societate. Joi, 12 ianuarie 2023, în Sala Festivă a liceului, începând cu ora 12:00, va avea loc evenimentul cultural: „Nicolaus Olahus - marele umanist al Orăștiei și al Europei”. Vor participa autorități locale și județene, asociații culturale orăștiene, dar și istorici care vor prezenta în cadrul simpozionului comunicări științifice despre tema întâlnirii. Tot cu acest prilej, publicul participant va putea să admire expoziția de fotografie a tânărului artist Adrian Bartok, absolvent al liceului nostru.

Scopul simpozionului este acela de a prezenta personalitatea umanistului de nivel european, Nicolaus Olahus, comunității locale și elevilor noștri.

Director,

Prof. Dr. Elena Meștereagă


Rezultatele concursului pentru postul de bibliotecar organizat la Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” din Orăștie. Detalii aici.


Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” din Orăștie organizează concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar. Detalii aici.
Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” din Orăștie organizează concurs pentru ocuparea posturilor/ catedrelor vacante. Detalii aici.
Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” din Orăștie face înscrieri pentru învățământ seral și pentru programul „A doua șansă” ciclul primar (cu durata de 2 ani) și ciclul secundar inferior (cu durata de 4 ani). Înscrierea se face pe baza dosarului de înscriere, fără examen, la sediul Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orăștie, strada Octavian Goga, nr 25.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele acte:

✓ copie a cărții de identitate și a certificatului de naștere
✓ adeverința de studii cu clasele absolvite
✓ foaia matricolă pentru clasele absolvite
✓ adeverință medicală

Informații suplimentare la telefon 0254241389 sau la sediul unității.

Nou:Clip video
Materialul de promovare a IPT:Clip video

Locuri Libere etapa a 3a

ÎNSCRIEREA LA LICEU, ÎN CLASA a IX-a

Începând cu data de 15 iulie are loc înscrierea la liceu, în clasa a IX-a. Programul de depunere a dosarelor, pentru cei care sunt admiși la Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus”, în urma repartizării computerizate este următorul: vineri, 15 iulie: Dosarul de înscriere în clasa a IX-a trebuie să conțină următoarele acte:
vineri 15 iulie: între orele 8:30-13:30
luni 18 iulie: între orele 8:30-13:30
marți 19 iulie: între orele 8:30-13:30
Dosarul de înscriere în clasa a IX-a trebuie să conțină următoarele acte:
copie după cartea de identitate și certificatul de naștere al candidatului
adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a – în original
foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale) – în original
fișa medicală

Ofertă educațională an școlar 2022-2023

Invățamânt Liceal - Filiera Tehnologică
Mecanică - Tehnician mecatronist - 14 locuri
Resurse naturale și protecția mediului - Tehnician ecolog și protecția calității mediului - 14 locuri
Invățamânt Profesional/Profesional Dual
Chimie industrială învățământ profesional- Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor- 12 locuri
Electromecanică învățământ profesional- Electromecanic utilaje și instalații industriale - 12 locuri
Mecanică învățământ profesional DUAL - Sudor - 10 locuri
Mecanică învățământ profesional DUAL - Operator la mașini cu comandă numerică - 10 locuri
Mecanică învățământ profesional DUAL - Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic - 10 locuri

Calendarul pentru admiterea în învățământul profesional și dual îl găsiți aici