Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie

Viziunea Şcolii
"O bună educație cere ca educatorul să inspire elevului stimă și respect, și nu poate ajunge la aceasta prin nimicirea individualității elevilor și prin asuprirea stimei de sine." Samuel Smiles
Misiunea Şcolii
Liceul nostru - aplicând tehnici moderne de muncă intelectuală - oferă:
 • Formarea inițială și continuă de înaltă calitate în domeniile: mecatronic, electric, chimie industrială și protecția mediului;
 • Asigură integrarea și reintegrarea pe piața muncii locală, regională și regională
 • Dezvoltă abilități manageriale și antreprenoriale necesare pentru cariera viitoare a elevilor noștri;
 • Un mediu de învățare stimulativ, cu orientare tehnologică de calificare superioară.
 • Anunțuri Importante  Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” din Orăștie face înscrieri pentru învățământ seral și pentru programul „A doua șansă” ciclul primar (cu durata de 2 ani) și ciclul secundar inferior (cu durata de 4 ani). Înscrierea se face pe baza dosarului de înscriere, fără examen, la sediul Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orăștie, strada Octavian Goga, nr 25.

  Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele acte:

  ✓ copie a cărții de identitate și a certificatului de naștere
  ✓ adeverința de studii cu clasele absolvite
  ✓ foaia matricolă pentru clasele absolvite
  ✓ adeverință medicală

  Informații suplimentare la telefon 0254241389 sau la sediul unității.

  Nou:Clip video
  Materialul de promovare a IPT:Clip video

  Locuri Libere etapa a 3a

  ÎNSCRIEREA LA LICEU, ÎN CLASA a IX-a

  Începând cu data de 15 iulie are loc înscrierea la liceu, în clasa a IX-a. Programul de depunere a dosarelor, pentru cei care sunt admiși la Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus”, în urma repartizării computerizate este următorul: vineri, 15 iulie: Dosarul de înscriere în clasa a IX-a trebuie să conțină următoarele acte:
  vineri 15 iulie: între orele 8:30-13:30
  luni 18 iulie: între orele 8:30-13:30
  marți 19 iulie: între orele 8:30-13:30
  Dosarul de înscriere în clasa a IX-a trebuie să conțină următoarele acte:
  copie după cartea de identitate și certificatul de naștere al candidatului
  adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a – în original
  foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale) – în original
  fișa medicală

  Ofertă educațională an școlar 2022-2023

  Invățamânt Liceal - Filiera Tehnologică
  Mecanică - Tehnician mecatronist - 14 locuri
  Resurse naturale și protecția mediului - Tehnician ecolog și protecția calității mediului - 14 locuri
  Invățamânt Profesional/Profesional Dual
  Chimie industrială învățământ profesional- Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor- 12 locuri
  Electromecanică învățământ profesional- Electromecanic utilaje și instalații industriale - 12 locuri
  Mecanică învățământ profesional DUAL - Sudor - 10 locuri
  Mecanică învățământ profesional DUAL - Operator la mașini cu comandă numerică - 10 locuri
  Mecanică învățământ profesional DUAL - Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic - 10 locuri

  Calendarul pentru admiterea în învățământul profesional și dual îl găsiți aici