NicolausOlahus.ro


Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie
QUOD DISCIS, TE DISCIT - ÎNVAȚĂ, POȚI ÎNVĂȚA
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                        

  VIZIUNEA ŞCOLII

  " O bună educație cere ca educatorul să inspire elevului stimă și respect, și nu poate ajunge la aceasta prin nimicirea individualității elevilor și prin asuprirea stimei de sine." Samuel Smiles".

  MISIUNEA ŞCOLII

  Liceul nostru - aplicând tehnici moderne de muncă intelectuală - oferă:
  • Formarea inițială și continuă de înaltă calitate în domeniile: mecatronic, electric, chimie industrială și protecția mediului;
  • Asigură integrarea și reintegrarea pe piața muncii locală, regională și regională
  • Dezvoltă abilități manageriale și antreprenoriale necesare pentru cariera viitoare a elevilor noștri;
  • Un mediu de învățare stimulativ, cu orientare tehnologică de calificare superioară.

                                                                         
                      

        ANUNȚURI IMPORTANTE

                 

                                                                                                                     


Rezultate examen de certificare a calificării profesionale a absolvenților școlii postliceale, Nivel 5, sesiunea februarie 2022 aici   EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR ȘCOLII POSTLICEALE, NIVEL 5, SESIUNEA FEBRUARIE 2022


  Grafic de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea februarie 2022:

 • înscrierea candidaţilor: 7-11 februarie 2022;
 • desfăşurarea probei practice: 14-15 februarie 2022;
 • desfăşurarea probei scrise: 16 februarie 2022;
 • afişarea rezultatelor la proba scrisă: 17 februarie 2022;
 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 18 februarie 2022;
 • susţinerea proiectului: 21-22 februarie 2022;
 • afişarea rezultatelor finale: 23 februarie 2022.


Informații proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF

         

                                                     

SITUAȚIA PERSONALULUI VACCINAT PÂNĂ LA 9 DECEMBRIE 2021          

                                                     

SITUAȚIA PERSONALULUI VACCINAT PÂNĂ LA 26 NOIEMBRIE 2021          

                                                     

SITUAȚIA PERSONALULUI VACCINAT PÂNĂ LA 12 NOIEMBRIE 2021          

                                                     

SITUAȚIA PERSONALULUI VACCINAT PÂNĂ LA 5 NOIEMBRIE 2021          

                                                     

SITUAȚIA PERSONALULUI VACCINAT PÂNĂ LA 31 OCTOMBRIE 2021

         

                                                     

Anunț concurs posturi vacante         

                                                                                                             

Anunț concurs în școală                                                                             

* NOU

  LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAUS OLAHUS” DIN ORĂȘTIE organizează înscrieri pentru:

 1. CLASAa IX-a SERAL (28 locuri), profil ”Resurse naturale și protecția mediului”, calificarea ”Tehnician ecolog și protecția calității mediului”.
  Condiții de înscriere: absolvenți de opt clase, cu vârsta minimă de 18 ani.
   Acte necesare la înscriere:
  • diplomă de absolvire a opt clase sau adeverință de absolvire a opt clase;
  • copie carte de identitate;
  • copie certificat de naștere;
  • copie certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui;
  • adeverință medicală de la medicul de familie.

 2. TEHNICIAN MASEUR - ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC învățământ postliceal (28 locuri)

Înscrierile se fac la sediul liceului din Orăștie, strada Octavian Goga, nr. 25, zilnic între orele 8-16, în perioada 16.08.2021 - 31.08.2021.


Informații suplimentare la sediul liceului sau la telefon 0254241389, fax 0371611006.

         

                                                                                               

Dragi părinți si elevi,

Pentru săptămâna 17-21 mai 2021 liceul nostru va continua funcționarea în scenariul verde, adică toți elevii vin la școală (prezență fizică).

Vă rugam să fiți responsabili cu privire la respectarea regulilor impuse în această perioadă. Noi vă asigurăm de toată susținerea și responsabilitatea noastră în ceea ce privește bunul mers al actului educațional și menționăm că școala noastră dispune de toate condițiile igienico-sanitare impuse de legislația in vigoare. P.S. Atașăm INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI cuprinse în ordinul comun privind redeschiderea școlilor.

Director, Meștereagă Elena și director adjunct, Homorodean Cristian


INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI                                                                             

    Pentru absolvenții claselor a VIII-a de gimnaziu.


Vă reamintim oferta școlară pentru învățământul profesional de 3 ani.


    Calendarul admiterii


  INVATAMANT PROFESIONAL

 • 5-14 iulie 2021

  Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat şi a foii matricole.
  • Industrie textilă şi pielărie Confecționer articole din piele și înlocuitori COD 623 - 14 locuri
  • Chimie industrială Operator industria de medicamente și produse cosmetice COD 554 - 14 locuri
  • Mecanică Frezor -rabotor - mortezor COD 508 - 14 locuri
  • Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar COD 578 - 14 locuri

 • 14 iulie 2021

  Afişarea listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional.


 • 20 iulie 2021

  Afişarea informaţiilor privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ unde numărul de candidaţiînscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite.


 • 21-22 iulie 2021

  Desfăşurarea probei suplimentare de admitere


 • 26 iulie 2021

  Validarea listei candidaţilordeclaraţiadmişi în învăţământul profesional de stat. Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a listei candidaţiloradmişişi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat


 • 27-28 iulie 2021

  Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi

  • Elevii beneficiază de burse lunare

  • Practica este efectuată în parteneriat cu agenții economici.

  • Posibilitatea ca agenții economici să ofere burse atractive pentru elevi.

Broșura de admitere o găsiți aici  ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL- PROTECȚIA MEDIULUI -Tehnician ecolog și protecția calității mediului

 • 26 – 30 iulie 2021

  Înscrierea la învățământul seral a candidaților din seriile anterioarecare împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022


 • 05- 07 august 2021

  Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la dataînceperii cursurilor anului școlar 2021 - 2022 pe locurile de la învățământul seral.


  ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL - ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC Tehnician maseur

 • Iulie-august 2021 depunere dosare


  • Pentru mai multe informații consultați pagina noastră cu oferta educațională sau contactați-ne.

   Vă așteptăm!

  Pentru informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 accesați platforma națională https://vaccinare-covid.gov.ro/