Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie

Prezentarea Instituției De Învațamănt

Liceul nostru este situat aproape de centrul vechi al municipiului nostru și datorită poziției geografice este situat relativ central față de satele din jur, elevii putând să acceadă destul de ușor cu mijloace de transport în comun la liceu. Acesta are o istorie interesanta legată de dezvoltarea economică și socială a Orăștiei.

Viața actualului Liceu Tehnologic "Nicolaus Olahus" începe la sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX, când în actuala clădire a fost înființată școala de fete. Iar mai târziu Liceul Romanesc "Despina Doamna".

De-a lungul timpului, Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" a suferit o serie de transformări, reflectând evoluția societății românesti și a comunității orăștiene la momentele istorice respective. Astfel, după 1850 funcționează pentru câțiva ani școala de fete, care se constituie în 1887 în școala superioara de stat pentru fete, apoi între 1894-1895 școala civila de stat pentru fete în actuala clădire veche a școlii.

Aceasta trece în 1919 în proprietatea statului român și funcționează pâna în 1926 ca școala medie, iar din 1926-1928 ca școală superioara de gradul I. școală a avut 11 profesori, 1 local adecvat și un plan de învatamant bun. Activitatea efectivă de instruire se desfășoară în 3 clase, iar din 1931 in 4 clase gimnaziale cu un efectiv de 150 de elevi.

Intre 1947-1948 în actuala și-a desfășurat activitatea Liceul de fete. în perioada 1948-1955 a avut loc o reorganizare, luînd ființa școală Medie Tehnica-Agricola, care pregătea cadre medii tehnice. în 1955 aceasta școala este transferata la Alba-Iulia, ân locul ei fiind organizată școală Profesională de Mecanici Agricoli, tutelată de către S.M.T. Orăștie. Pe perioada 1958-1966 este înfiintat Liceul Economic, ca răspuns la necesitățile economice ale judetului Hunedoara. Aici s-au pregătit cadre medii pe durata de 4 ani în domeniile contabilitate, planificare, merceologie.

Ca urmare a dezvoltării industriale a zonei , în anul 1974 se pun bazele Liceului de Chimie Industrială, care funcționează în paralel cu profilul economic aflat în desființare. După 1989 liceul se transformă în Grup școlar de Chimie Industriala având învatamant liceal, curs de zi și seral, precum și invatamant post-liceal de maistrii si scoala profesionala. Din anul 2001 scoala devine Grup scolar "Nicolaus Olahus" Orăștie, iar din 1 septembrie 2012 liceul își schimbă din nou denumirea devenind Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus".

Aceste transformări nu sunt datorate nestatorniciei sau nepriceperii, ci faptului că școala s-a străduit ca în ani să răspundă comenzii sociale a zonei Orăștie în pregătirea forței de muncă.

Cine a fost Nicolaus Olahus?

Reprezentant al umanismului european, istoriograf și om politic.

Nicolaus Olahus s-a născut la 10 ianuarie 1493 în Sibiu. Tatăl său, Ștefan (Stoian), originar din Muntenia, înrudit cu Vlad Țepeș, a devenit ofițer în armata lui Matei Corvin, apoi judecător la Orăștie. Mama sa, Barbara Huszar (sau Hussar), era soră cu Iancu de Hunedoara. Deoarece mama sa moare devreme, tatăl se recăsătorește. A urmat cursurile Școlii Capitulare din Orăștie, studiind latina, poezia, muzica, astronomia, religia.

În calitate de cleric catolic și de om politic, a deținut mai multe funcții în Regatul Ungariei:

 • paj la curtea regelui Ludovic al II-lea (1510)
 • secretar al episcopului din Pecs (1512
 • este sfințit si numit canonic de Pecs (1514)
 • canonic de Esztergom (Strigonium), apoi protopop de Komarom (1518)
 • consilier și secretar al reginei Maria a Ungariei, apoi al regelui Ludovic al II-lea (1522-1526)
 • După moartea regelui în bătălia de la Mohacs, rămâne în anturajul reginei și o însoțește la Viena, Linz, Innsbruck. În 1531, Carol Quintul îi oferă surorii sale, Maria de Habsburg, funcția de vice-regină a Țărilor de Jos, Nicolaus Olahus însoțind-o și stabilindu-se la Bruxelles.

  Își completează cunoștințele și învață limba greacă între anii 15531-1538. Tot în această perioadă corespondează cu Erasmus din Rotterdam și devin prieteni, deși nu s-au întâlnit.

  Scrie poezii în limba greacă și traduce din grecește în latină. Face demersuri pe lângă regele Ferdinand I al Ungariei să își recapete moșiile și să primească scaunul de episcop.

  Umanist recunoscut, a fost preocupat de istoriografie, oferind informații valoroase cu privire la topografia și istoria Ungariei și a Transilvaniei, în principalele sale lucrări:

 • Hungaria (1536)
 • Attila (1537)
 • După pacea de la Oradea se întoarce in Transilvania și stă doi ani. Distrugerile provocate de război erau mari, așa că se întoarce in Țările de Jos (1538) unde stă în serviciul reginei Maria (1540-1542). În 1542 părăsește definitiv curtea reginei și intră în serviciul regelui Ferdinand I, ca secretar și consilier. Deține mai multe funcții și distincții:

 • episcop de Zagreb (1543)
 • este numit episcop de Eger. Nu ocupa funcțiile, rămânând la curte ca și consilier (1548).
 • este înnobilat, primind titlul de baron.
 • Luptă pentru întărirea catolicismului. Repune în drepturi Biserica Catolică. Este unul din fondatorii Academiei Iezuite din Nagyszombat (1554). În 1562 devine arhiepiscop de Esztergom, Primat al Bisericii Catolice din Regatul Ungariei. Este numit guvernator al teritoriilor maghiare de vest.

  La 15 ianuarie 1568 se stinge la Pojon (Bratislava) Nicolaus Olahus. Este înmormântat în Biserica Sf. Nicolae din Tyrnavia, Trnava in Slovacia.

  În semn de respect și prețuire pentru activitatea bogată și valoroasă a umanistului și cărturarului Nicolaus Olahus, există străzi care îi poartă numele (în Oradea, Salonta, Sibiu), un bust ridicat în Orăștie, o statuie ridicată în Sibiu. Un cenaclu al umoriștilor sibieni îi poartă de asemenea numele.

  În memoria sa, Liceul Tehnologic din Orăștie îi poartă cu mândrie și recunoștință numele.